Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει ο υψηλός δείκτης θνησιμότητας μεταξύ των χρηστών ενέσιμων ναρκωτικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του «ODηγός» είναι να συμβάλλει ενεργά στη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας των χρηστών από υπερδοσολογία. Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας από οπιοειδή.

Μπροστά στον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής παύουμε να είμαστε θεατές, αλλά βοηθάμε με κάθε τρόπο.

Ενημερωθείτε για την Υπερδοσολογία από Οπιοειδή μέσω του «ΟDηγός» εδώ

Το πρόγραμμα υλοποείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηνών στα πλαίσια του ΣυνΑθηνά.

Σχετικά Άρθρα