Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται από το 2012 και είναι ο πρώτος σύλλογος ασθενών με νόσους του ήπατος.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Ως οργανισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα και τις ανισότητες που προκύπτουν ανάμεσα στους ασθενείς και την κρατική μέριμνα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Αποστολή μας είναι να δώσουμε προτεραιότητα στους ασθενείς και ειδικά σε ευαίσθητες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της υγείας, βοηθώντας στην υπερκέραση αυτών των εμποδίων.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η πραγμάτωση της αποστολής μας στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:

null
null

Παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας
null
null

Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων των χρονίως πασχόντων μέσω συμμετοχής στην χάραξη πολιτικών υγείας
null
null

Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ημερίδων ενημέρωσης
null
null

Συνδιοργάνωση ακαδημαϊκών ερευνών με καταξιωμένους επιστήμονες με απώτερο σκοπό την βελτίωση των συνθηκών στον χώρο της υγείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Το καταστατικό μας είναι διαθέσιμο εδω: Καταστατικό Προμηθέα