Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα Α;

Η ηπατίτιδα Α (HAV) είναι ιογενής νόσος, αυτοπεριοριζόμενη σε λίγες εβδομάδες και ποτέ δεν εξελίσσεται σε χρόνια ηπατίτιδα. Η μετάδοση της ηπατίτιδας Α έχει συνδεθεί με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης (πχ ελλιπές αποχετευτικό σύστημα), ενώ δεν μεταδίδεται με τη συνήθη κοινωνική επαφή.

O εμβολιασμός είναι ο μόνος και πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης.

Τρόποι μετάδοσης:
 • Κοπρανοστοματική οδός: κατανάλωση τροφής ή νερού που έχουν έρθει σε επαφή, κατά κάποιο τρόπο, με κόπρανα ατόμου που πάσχει από Ηπατίτιδα Α
 • Στενή επαφή με άτομο που έχει Ηπατίτιδα Α ή με σεξουαλική επαφή (στοματο-πρωκτική)
 • Σπανίως μέσω αίματος (κοινή χρήση συρίγγων μεταξύ χρηστών ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών) κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της νόσου στην οποία ο ιός βρίσκεται για λίγες μέρες στο αίμα των ασθενών.

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα B;

Η ηπατίτιδα Β (HBV) είναι μία ιογενής νόσος του ήπατος που διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Η χρόνια ηπατίτιδα Β, αναπτύσσεται στους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον ιό κατά τη φάση της οξείας ηπατίτιδας.

Η ηπατίτιδα Β δεν μεταδίδεται με τη συνήθη κοινωνική επαφή. O εμβολιασμός είναι ο μόνος και πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης.

Τρόποι μετάδοσης:
 • Σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη
 • Παρεντερικά (μέσω επαφής αίματος με αίμα, πχ κοινή χρήση συρίγγων, μη αποστειρωμένα εργαλεία κατά την εκτέλεση τατουάζ, κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων όπως ξυραφάκι και ψαλίδι)
 • Σπανιότερα από τη μητέρα στο παιδί κατά την κύηση ή τον τοκετό (κάθετη μετάδοση)

Πώς μεταδίδεται η ηπατίτιδα C;

Η ηπατίτιδα C (HCV) είναι μία ιογενής νόσος που διακρίνεται σε οξεία και χρόνια. Η χρόνια ηπατίτιδα C, αναπτύσσεται στους ασθενείς που δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον ιό κατά τη φάση της οξείας ηπατίτιδας.

Η ηπατίτιδα C δεν μεταδίδεται με τη συνήθη κοινωνική επαφή.

Τρόποι μετάδοσης:
 • Παρεντερικά (μέσω επαφής αίματος με αίμα, πχ κοινή χρήση συρίγγων, μη αποστειρωμένα εργαλεία κατά την εκτέλεση τατουάζ, κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων όπως ξυραφάκι και ψαλίδι)
 • Σπανιότερα μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη
 • Σπανιότερα από τη μητέρα στο παιδί κατά την κύηση ή τον τοκετό (κάθετη μετάδοση)

Για ποιες ιογενείς ηπατίτιδες υπάρχει εμβόλιο;

Οι ιογενείς ηπατίτιδες διακρίνονται στις ηπατίτιδες Α, Β, C, D και Ε. Υπάρχει ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο πρόληψης έναντι της ηπατίτιδας Α και τις ηπατίτιδας Β. Η πρόληψη της ηπατίτιδας Β έχει τεθεί ως προτεραιότητα διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως και ο εμβολιασμός, ως ο μόνος και πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης, που θα πρέπει να ξεκινά από την πρώτη βρεφική ηλικία.

Ηπατίτιδα Α:

Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α περιέχει ιό ηπατίτιδας Α αδρανοποιημένο με φορμαλδεΰδη και προσροφημένο σε υδροξείδιο του αλουμίνιου. Το εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκά́ σε 2 δόσεις (με διάστημα 6 μηνών) και είναι ασφαλές για βρέφη και εγκύους. Το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Α εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού το 2012 και η προτεινόμενη ηλικία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού είναι 12-23 μηνών. Ο έλεγχος της ανοσιακής απάντησης μετά τον εμβολιασμό δεν συνίσταται λόγω υψηλής ανοσογονικότητας του εμβολίου (προστατευτικά αντισώματα).

Η σύσταση για εμβολιασμό ενηλίκων αφορά σε άτομα με χρόνια ηπατοπάθεια Β ή/και C,  ασθενείς με αιμορροφιλία, άτομα προ ή μετά μεταμόσχευσης, ταξιδιώτες σε χώρες υψηλής ενδημικότητας, επαγγελματίες υγείας (κυρίως χειριστές του ιού σε εργαστήρια), επαγγελματίες διακίνησης ή επεξεργασίας τροφίμων, προσωπικό καθαριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με λύματα αποχετευτικού δικτύου, διαβιούντες σε καταυλισμούς, εργαζόμενοι σε κέντρα υποδοχής μεταναστών, χρήστες ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών, άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες

Ηπατίτιδα Β:

Το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Β, εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού το 1998 – υπάρχει από το 1982 – και χορηγείται σε 3 δόσεις ενδομυϊκά. Οι δόσεις πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μήνες μεταξύ τους. Πλήρης κάλυψη για τη νόσο παρέχεται μετά από τις 3 δόσεις του εμβολίου. Το συγκεκριμένο προληπτικό εμβόλιο είναι το πρώτο έναντι του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις με την πάροδο πολλών ετών να χρειαστεί αναμνηστική δόση (έλεγχος ανοσιακής απάντησης), σε περίπτωση μη ανίχνευσης αντισωμάτων, η οποία λαμβάνεται καθ’ υπόδειξη ηπατολόγου.

Η σύσταση για εμβολιασμό ενηλίκων αφορά σε χρόνιους ηπατοπαθείς (εκτός ηπατίτιδας Β)
εργαζομένους σε νοσηλευτικά́ ιδρύματα, οδοντιάτρους και βοηθητικό́ προσωπικό́ σε άμεση επαφή́ με ασθενείς,  σε προσωπικό́ και τρόφιμους ιδρυμάτων για άτομα με νοητική́ υστέρηση, προσωπικό́ κέντρων υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, φυλακισμένους και προσωπικό φυλακών, ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή πολυμεταγγιζόμενοι, άτομα σε στενή επαφή (σεξουαλική ενδοοικογενειακή) με φορείς του ιού, νεογνά́ HBsAg (+) μητέρων (σε συνδυασμό με υπεράνοση γ-σφαιρίνη), άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, εκδιδόμενα άτομα, χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς, ταξιδιώτες σε χώρες υψηλής ενδημικότητας, ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση οργάνων ή ιστών.

Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού με ιατρό Ηπατολόγο;

Η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού σε ηπατολογική ή γαστρεντερολογική κλινική Δημόσιων Νοσοκομείων, αφορά σε ένα τηλεφώνημα στο 1535 «Γραμμή για την Υγεία». Ακολουθώντας τις οδηγίες του ηχογραφημένου μηνύματος μπορείτε να επιλέξετε την ηπατολογική (ή γαστρεντερολογική) κλινική που σας εξυπηρετεί γεωγραφικά. Με το ΑΜΚΑ σας ακόμα και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας! Για την μεταβολή ενός υπάρχοντος ραντεβού πείτε «τροποποίηση».

Εδώ μπορείτε να βρείτε λίστα με τις ηπατολογικές – γαστρεντερολογικές κλινικές της χώρας και τους αντίστοιχους κωδικούς (όπου διατίθενται).

Πώς μπορώ να πάρω θεραπεία για την ηπατίτιδα B;

Μπορεί να έχεις ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στη θεραπεία για την Ηπατίτιδα Β. Παρακάτω, μπορείς να βρεις έναν οδηγό που περιλαμβάνει τα 4 απαραίτητα βήματα:

 

 1. Έρχομαι σε επαφή με ιατρό – ηπατολόγο.

 2. Προχωρώ στη διενέργεια HBV-DNA –  PCR και ορολογικό προφίλ ηπατίτιδας Β

 3. Εάν πληρούνται τα κριτήρια εντάσσομαι σε θεραπεία

 4. Εάν όχι παρακολουθούμαι ανά εξάμηνο (εργαστηριακές εξετάσεις, υπερηχογράφημα – ελαστογραφία)

 

Ο παραπάνω οδηγός αφορά σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με Ηπατίτιδα Β και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις οδηγίες του ιατρού!

Πως μπορώ να πάρω τη νέα θεραπεία για την ηπατίτιδα C;

Μπορεί να έχεις ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στη νέα θεραπεία (αντιικά άμεσης δράσης – DAAs) για την ίαση της Ηπατίτιδας C. Παρακάτω, μπορείς να βρεις έναν οδηγό που περιλαμβάνει τα 5 απαραίτητα βήματα:

 1. Έρχομαι σε επαφή με ιατρό – ηπατολόγο
 2. Προχωράω σε διενέργεια εξέτασης PCR – (Polymerase Chain Reaction)
 3. Προχωράω με τη διενέργεια εξέτασης Ελαστογραφίας του Ήπατος (Fibroscan)
 4. Πηγαίνω τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον ηπατολόγο που με παρακολουθεί και κάνει σχετικό αίτημα στον ΕΟΠΥΥ
 5. Παραλαμβάνω τα φάρμακα και τηρώ τις οδηγίες του ιατρού

Ο παραπάνω οδηγός αφορά σε ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί με Ηπατίτιδα C και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις οδηγίες του ιατρού!