Κατερίνα Ματσιούλα

Υπεύθυνη επικοινωνίας, Ψυχολόγος MA, Digital Marketing CF

Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας,
Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Επικοινωνίας

Κοινωνιολόγος στο Πρόγραμμα “Αριστοτέλης”, Κοινωνική Ερευνήτρια, MA Criminologist