Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας,
Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Κοινωνιολόγος – Κοινωνική Ερευνήτρια, MA Criminologist

ΚΒοηθός Οικονομικής Διαχείρισης, MA Communication of Development