Κατερίνα Ματσιούλα

Υπεύθυνη επικοινωνίας, Ψυχολόγος MA, Digital Marketing CF

Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Χασάν Μαλεκιάν

Συντονιστής προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, Κοινωνιολόγος

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Θεοδώρα Λιοπιάρη

Εξωτερική συνεργάτης, Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος