Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Υπεύθυνη Γραφείου,
Κοινωνιολόγος με MSc Εξαρτησιολογίας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας,
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων MBA