Νίκη Πανέρα

Υπεύθυνη Οικονομικών
Πολιτικός Επιστήμονας, MA in Social Exclusion
[email protected]

Ιωάννα Λιάτσου

Υπεύθυνη Προγραμμάτων
Κοινωνιολόγος, MSc Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων – Εξαρτησιολογία
[email protected]

Ελυσώ Νταγιάντα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων
Ψυχολόγος, MSc Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων – Εξαρτησιολογία
[email protected]

Κατερίνα Αδρακτά

Βοηθός Γραφείου

[email protected]