Η Βάνα Σύψα είναι Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, τη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη τους και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την HIV λοίμωξη και τις ιογενείς ηπατίτιδες σε ευάλωτους πληθυσμούς. Έχει προσκληθεί ως ειδικός από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ECDC, EMCDDA) καθώς και από το Centers for Disease Control and Prevention (CDC) των ΗΠΑ. Είναι μέλος ομάδας εργασίας του European Monitoring Centre for Drugs & Drug Addiction για τη χρήση ουσιών σε σωφρονιστικά καταστήματα στην Ευρώπη και συν-συντονίστρια διεθνούς ερευνητικής ομάδας με αντικείμενο τη μελέτη επιδημιών HIV λοίμωξης σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την εκπόνηση και την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση των Ιογενών Ηπατιτίδων και συντόνισε την ομάδα εργασίας για χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών και κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον HIV/AIDS. Είναι μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το νέο κορωνοϊό και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΟΔΥ. Διατέλεσε Πρόεδρος της International Society for Clinical Biostatistics τα έτη 2019-2020.