Υπεύθυνη Επικοινωνίας,
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων MBA

Υπεύθυνη Γραφείου,
Κοινωνιολόγος με MSc Εξαρτησιολογίας

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Αντιπρόεδρος