Πρόεδρος

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Ανεύρεσης Πόρων Ψυχολόγος, MSc Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων – Εξαρτησιολογία [email protected]

Υπεύθυνη Οικονομικών Πολιτικός Επιστήμονας, MA in Social Exclusion [email protected]

Υπεύθυνη Επικοινωνίας,
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων MBA

Υπεύθυνη Γραφείου,
Κοινωνιολόγος με MSc Εξαρτησιολογίας

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics

Γραμματέας