Εκπαιδευτικός – Ψυχοθεραπευτής, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου με εμπειρία σε μη κερδοσκοπικά σωματεία που έχουν ως επίκεντρο των άνθρωπο και έχουν σκοπό να προάγουν θέματα υγείας, προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.