Αρχιτέκτονας μηχανικός με πολυετή εθελοντική εμπειρία σε μη κυβερνητικά σωματεία που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.