Το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV αφορά στην ταχεία αναζήτηση και καταγραφή των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) που είναι θετικοί σε HIV και ηπατίτιδα C στην περιοχή της Αθήνας και την προώθησή τους σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας.

Από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, 1314 άτομα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, από αυτούς το 83,7% ήταν άνδρες, το 85,1% ήταν Έλληνες, το 27,3% ήταν άστεγοι, ενώ μόλις το 22% ήταν ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή υποκατάστασης.

Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C, της ηπατίτιδας Β και του HIV αντίστοιχα, ανήλθε στο 77,4%, στο 2,7% και στο 17%. Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα προσεγγίζει πληθυσμό ΧΕΝ που στην πλειοψηφία του δεν προσεγγίζεται μέσω άλλων προγραμμάτων.

Συμπερασματικά, παραμένουν προκλήσεις όπως η αλλαγή στάσης των ΧΕΝ ως προς την ηπατίτιδα C, η αναζήτηση του ΑΜΚΑ και η απουσία στέγης.

Σχετικά Άρθρα