Σε συνεργασία με ομάδα εργασίας, υπό την επιστημονική ευθύνη του Αν. Καθηγητή Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκο Σουλιώτη, εκπονήσαμε μελέτη με αντικείμενο: Αξιολόγηση των Συνθηκών Διαβίωσης και της Πρόσβασης Ασθενών με Ηπατίτιδα C – Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στις Υπηρεσίες Υγείας, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2017.

Η μελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης στον γενικό πληθυσμό και είχε σκοπό την ανάδειξη τυχόν εμποδίων που συναντά η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα κατά την επαφή της με το Σύστημα Υγείας αλλά και την αξιολόγηση των συνθήκων διαβίωσης της, φωτίζοντας το πολυδιάστατο αυτό πρόβλημα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Σχετικά Άρθρα