Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα, 2015

Στις 16 Ιουνίου του 2015 ο ΣΑΗΕ «Προμηθέας» μαζί με το Εργαστήριo Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα, 2015».

Μέσω της διεξαγωγής πέντε στρογγυλών τραπεζιών με εισηγήσεις από καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές μας δόθηκε η ευκαιρία να εξάγουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το κρίσιμο θέμα της ηπατίτιδας C και της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα.

To πρώτο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα: Δεδομένα και Εκτιμήσεις» συντόνισαν οι κ. Α. Νεγκής και κ. Γ. Ν. Νταλέκος και περιελάμβανε εισηγήσεις από την κ. Β. Σύψα, τον κ. Α. Φωτίου, την κ. Μ. Μουδάτσου, τον κ. Β. Καφετζόπουλο, τον κ. Β. Γκιτάκο, τον κ. Α. Χατζάκη και τον κ. Γ. Καλαμίτση.

Το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Θεραπεία Χρόνιας Ηπα- τίτιδας C σε ΧΕΝ: η Σημασία της για τον Ασθενή και τη Δημόσια Υγεία» συντόνισαν οι κ. Ι. Κοσκίνας και κ. Β. Σύψα με ομιλίες από την κ. Ε. Πετρουλάκη, τον κ. Γ. Παπαθεοδωρίδη, τον κ. P. Vickerman.

Ο συντονισμός του τρίτου στρογγυλού τραπεζιου με τίτλο «Φραγμοί στη Χορήγηση Θεραπείας σε ΧΕΝ» έγινε από την κ. Γ. Τουλούμη και τον κ. Κ. Σουλιώτη και οι εισηγήσεις των ομιλιών πραγματοποιήθη- καν από την κ. Ε. Κοκκίνη, την κ. Ο. Αναγνώστου και την κ. Χ. Κανή.

Το τέταρτο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο «Μείωση της Βλάβης σε ΧΕΝ: H Ευρωπαϊκή Εμπειρία» συντόνισε ο κ. Ν. Δέδες και περιελάμβανε ομιλίες από τους κ. E. Schatz, κ. J. P. Kools και κ. Α. Αποστόλου. Τέλος ο συντονισμός της συζήτησης του πέμπτου στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο «Πρόληψη στους ΧΕΝ: Τι Πρέπει να Γίνει;» έγινε από τον κ. Β. Βενιζέλο και κ. Δ. Παρασκευή. Στη συζήτηση αυτή συμμετείχαν οι κ. Ι. Περτετσόγλου, Μ. Κλώκα, Ν. Δέδες, Δ. Βαλαχάς και Γ. Καλαμίτσης.

Η ημερίδα πέτυχε το βασικό της στόχο, αναδεικνύοντας το πολυσύνθετο ζήτημα της ηπατίτιδας C και της χρήσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θέ- τοντας εύστοχους προβληματισμούς για περαιτέρω βήματα προς τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως προς την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς.

Σχετικά Άρθρα