Σχετικά με το πρόγραμμα

To Viral Hepatitis Multi-Country Community Screening, Vaccination and Care (VH-COMSAVAC) πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την μείωση εμφάνισης καρκίνου του ήπατους μέσα από σωστή ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την Ηπατίτιδα B και C, την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία και ο πληθυσμός- στόχος αποτελείται από πρόσφυγες και μετανάστες. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος στη χώρα μας είναι ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας”.

Στόχοι

Το VH-COMSAVAC έχει στόχο να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που ζουν με Ηπατίτιδα Β ή C, να αυξήσει τον αριθμό των ατόμων που εμβολιάζονται κατά της Ηπατίτιδας Β, συνδέοντας όλο και περισσότερα άτομα με το σύστημα υγείας προκειμένου να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και να λάβουν θεραπεία. Επιπλέον, στοχεύει στην καταγραφή των δεδομένων και στην αξιολόγηση των νέων μοντέλων θεραπειών για τις ηπατικές νόσους.

Μεθοδολογία

Ο πληθυσμός-στόχος της δράσης περιλαμβάνει άτομα που αιτούνται άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, να γνωρίζουν και να κατανοούν τη γλώσσα στην οποία θα επικοινωνούν με τα άτομα που θα τους παρέχουν φροντίδα στα πλαίσια του προγράμματος και να μην έχουν λάβει θεραπεία για Ηπατίτιδα Β και C προσφάτως. Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν κίνητρα για την προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων. Οι δράσεις του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω του Prometheus Community Hub, των ενεργειών του, “Streetwork Project”, της δομής “Athens Checkpoint” και σε καλά οργανωμένα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Δράσεις που θα υλοποιηθούν

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γύρω από τις ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C

Χρήση πλατφόρμας αξιολόγησης του καρκίνου του ήπατος (Liver cancer assessment)

Διαγνωστικοί έλεγχοι για Ηπατίτιδα Β και C μέσω RDTs (HBsAg και anti-HCV screening)

Συνεργασία με “Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκόν” για την ανάλυση των δειγμάτων αίματος

Εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας Β (και προγραμματισμός για τη δεύτερη δόση του εμβολίου)

Καταγραφή και αξιοποίηση δεδομένων

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων και σε άλλες χώρες

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Οι τρεις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα επωφεληθούν άμεσα από τη δράση καθώς στα πλαίσια του προγράμματος ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των μεταναστών και των προσφύγων πρόκειται να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις, θα εμβολιαστεί και θα διασυνδεθεί με το σύστημα υγείας. Το συγκεκριμένο έργο απευθύνεται σε διαφορετικούς πληθυσμούς, γεωγραφικές περιοχές και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης το οποίο θα εμπλουτίσει τα δεδομένα της έρευνας. Συνεπώς το έργο “VH-COMSAVAC” επιδιώκει στην αξιοποίηση του σημαντικού δικτύου των εταίρων σε θέματα που αφορούν τις ιογενείς Ηπατίτιδες, αποσκοπεί στην οικονομική αξιολόγηση που έχουν οι δράσεις κατά του καρκίνου του ήπατος, ενώ απώτερος στόχος είναι η ανατροφοδότηση για μελλοντικές παρεμβάσεις και η χάραξη πολιτικών υγείας.

Σχετικά Άρθρα