Η πρώτη προσπάθεια εκρίζωσης της ηπατίτιδας C σε σωφρονιστικό κατάστημα

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σε συνεργασία με τη Δ’ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, βρίσκονται στην διαδικασία ολοκλήρωσης προγράμματος ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C, στο κατάστημα κράτησης Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Access4All».

Ο σχεδιασμός του προγράμματος, βασίστηκε στο γεγονός ότι η πρόσβαση των κρατουμένων σε υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά εμπόδια.

Παράλληλα, ο πληθυσμός των ατόμων που έχουν ιστορικό χρήσης ενδοφλέβιων ψυχοδραστικών ουσιών υπέρ – εκπροσωπείται στα σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ αποτελεί πληθυσμό με πολύ υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας C. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον των καταστημάτων κράτησης λόγω συμπεριφορών των κρατουμένων, δυνητικά ευνοεί τη μετάδοση της ηπατίτιδας C με συνέπεια τη συνέχιση της διασποράς της νόσου στην κοινότητα και μετά την αποφυλάκιση τους.

Βάσει των παραπάνω δεδομένων, οι φορείς υλοποίησης μετά από σύναψη συνεργασίας με τις φυλακές Διαβατών, πραγματοποίησαν εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για ηπατίτιδα C, στο σύνολο του πληθυσμού. Στη συνέχεια, στα θετικώς αντιδρώντα αποτελέσματα διενεργήθηκαν περεταίρω διαγνωστικές εξετάσεις, απαραίτητες για τη συμπλήρωση ενός ολοκληρωμένου φακέλου ασθενούς για την σωστή διαχείριση της κατάστασης της υγείας του/της. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εξέταση ανίχνευσης ιικού φορτίου (HCV RNA). Μετά τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι ασθενείς που έχρηζαν θεραπείας διασυνδέθηκαν και παρακολουθούνται στην Δ’ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ενώ καταχωρήθηκαν στο θεραπευτικό μητρώο για τη λήψη θεραπείας.

Τα στοιχεία του προγράμματος:

  • Μέχρι σήμερα, έχουμε επισκεφθεί για ιολογικό έλεγχο τα σωφρονιστικά καταστήματα των Διαβατών, της Νιγρίτας, του Δομοκού, της Αλικαρνασού και της Κασσάνδρας
  • Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί συνολικά 1742 άτομα, 272 εκ των οποίων βρέθηκαν θετικοί σε αντισώματα της HCV
  • Μεταξύ 2017 και 2019, επισκεφθήκαμε για εξέταση fibrosan τα καταστήματα κράτησης της Πάτρας, των Χανίων Κρήτης (δικαστικές και αγροτικές) και της Αλικαρνασσού
  • Μέχρι σήμερα, με τη μέθοδο του fibroscan έχουν συνολικά εξετασθεί 354 άτομα

Σημειώνεται ότι το ολιστικό πρόγραμμα ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C με τίτλο «Access4All», σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Σχετικά Άρθρα