1. Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι απλώς μια νομική υποχρέωση για εμάς. Είναι ηθική δέσμευση και βασική επιδίωξη του συλλόγου μας. Σεβόμαστε απόλυτα τα δικαιώματά σας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση. Ενόψει της ευαίσθητης φύσης των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας είναι απόλυτα προστατευμένες. Για το λόγο αυτό αφενός μεν είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί όσον αφορά την πολιτική απορρήτου και τους όρους καταχώρισης των προσωπικών πληροφοριών, αφετέρου δε είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα δεδομένα αυτά.

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Σύλλογο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους παρακάτω όρους χρήσης.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, για να κατανοήσετε πώς και γιατί συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε γενικά να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προμηθέα χωρίς να απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα αποκτώνται μόνο αν μας παράσχετε τα δεδομένα, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας ως υποστηρικτή, την υποβολή φόρμας-αίτησης νέου μέλους, τη συμμετοχή σας σε κάποια επώνυμη έρευνα ή τη σύναψη σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και ο Προμηθέας λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό του Προμηθέα.

Ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς (ενδεικτικά, προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της). Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα αρχεία μας είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα του Προμηθέα, οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας του Προμηθέα στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας, καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

 

3. Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώριση του προσώπου, όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία τοποθεσίας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και κάποιες φορές μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα,ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό)
 • Διεύθυνση κατοικία
 • Χώρα κατοικίας και γλώσσα
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία επαγγέλματος
 • Αποτελέσματα ερωτηματολογίων στα οποία έχετε συμφωνήσει να απαντήσετε ή πληροφορίες που μας υποβλήθηκαν από εσάς κατά τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα
 • Πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών καρτών και πληροφορίες πληρωμών, σε περίπτωση που κάνετε δωρεά στο Προμηθέα μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Αρχεία επικοινωνίας μαζί σας είτε μέσω τηλεφώνου, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
 • Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος φυλλομετρητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Για να δώσουμε μια εποπτική εικόνα των λεπτομερειών, χρησιμοποιούμε πίνακες, οι οποίοι επιτρέπουν να σας ενημερώσουμε με ένα διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε. Καθώς υπάρχουν δεδομένα διαφορετικών ειδών, τα έχουμε ομαδοποιήσει σε κατηγορίες, ώστε η παρουσίαση να είναι ευκολότερα κατανοητή.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) και άλλα στοιχεία που αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να ενημερωθούμε για την επίσκεψή στην ιστοσελίδα. Περιορίζουμε την συλλογή δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα, έτσι ώστε να πετύχουμε την συμμόρφωση με την αρχή επεξεργασίας δεδομένων, που αφορά στην ελαχιστοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων.

Όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)
Όταν υποβάλλετε αίτηση για να εγγραφείτε ως μέλος του Προμηθέα μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία επαγγέλματος
Όταν υποβάλλετε αίτηση εθελοντισμού στον Προμηθέα μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Όνομα χρήστη στο Facebook (προαιρετικά)

 

4. Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή επισκέπτης που έκανε κράτηση), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε.

 

5. Cookies

Ο Προμηθέας ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ της και του χρήστη, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies), εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Οι διατάξεις (cookies) καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Από αυτά τα δεδομένα, τα προφίλ για χρήση δημιουργούνται με ψευδώνυμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) ή εικονοστοιχεία (pixel tags). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Όλα τα δεδομένα επισκεπτών αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ένα ανώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα προφίλ χρήσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αλλά τα δεδομένα παραμένουν αυστηρώς ανώνυμα. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απορριφθεί ανά πάσα στιγμή για τις επόμενες υπηρεσίες.

Οι ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως εικονοστοιχεία “pixel tags”) χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν να μετράμε τους χρήστες, που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός Ιστότοπου και να εκτελούν τις υπηρεσίες μας με εμπορικά σήματα και να μας βοηθάει να υπολογίζουμε και να βελτιστοποιούμε την απόδοση ή τους ιστότοπους μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες etracker δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί με ισχύ στο μέλλον.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

 

6. Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία σας

Διαγράφουμε τα δεδομένα αφού έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε. Οι ακριβείς κανόνες διαγραφής περιγράφονται στους ορισμούς των εννοιών της περιοδικής διαγραφής. Διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας. Για κάθε κατηγορία που αναφέρεται στους ορισμούς της περιοδικής διαγραφής έχουμε ορίσει διαφορετικές περιόδους διαγραφής. Στα δεδομένα που συλλέγονται σημειώνεται και η χρονική περίοδος διαγραφής που εφαρμόζεται. Όταν η περίοδος αποθήκευσης παρέλθει, τα δεδομένα διαγράφονται ανάλογα.

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δική σας επιθυμίας ή στις εξής περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ενημερώσεις (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται σε περίπτωση που επιλέξετε να διαγραφείτε από το newsletter μέσω της επιλογής «unsubscribe».

(β) σε περίπτωση που είστε μέλος του Προμηθέα και θέλετε να διαγραφείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματός σας, με την επιφύλαξη όσων έχουμε εκ του νόμου την υποχρέωση να φυλάσσουμε στο αρχείο μας. Επισημαίνεται ότι η απόφαση της διαγραφής σας από μέλος λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Προμηθέα και σας γνωστοποιείται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή SMS κατά περίπτωση). Εντούτοις, πέρα από τους κανόνες που έχουμε ορίσει εμείς, υπάρχουν και άλλες περίοδοι για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αρχείο (π.χ. υποχρέωση τήρησης φορολογικών στοιχείων εκ του νόμου).

Στην περίπτωση, που, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης ορισμένων από αυτά,  δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Είναι αυτονόητο ότι ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία και δεν πρόκειται να θέσουμε σε διακινδύνευση με κανένα τρόπο.

 

7. Ανήλικοι Χρήστες

Ο Προμηθέας περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Πρόθεσή μας είναι να μη συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί από τον Προμηθέα, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στον Προμηθέα, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 

8. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Η εχεμύθεια των δεδομένων των μελών του συλλόγου μας, είναι για εμάς απαράβατος κανόνας. Για το λόγο αυτό:

 • Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό του Προμηθέα και τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται, ούτε με άλλο τρόπο μοιράζονται με τρίτους.
 • Δεν χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτικής προστασίας κάθε ιστότοπου.
 • Στην περίπτωση που αλλάξει για οποιοδήποτε λόγο η πολιτική μας για την κοινοποίηση δεδομένων, θα ανανεώσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου, για την οποία θα σας ενημερώσουμε και την οποία θα βρείτε ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

 

9. Σκοποί Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον βέλτιστο τρόπο και να επιτύχουμε τους καταστατικούς μας σκοπούς. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε τόσο τα μέλη, όσο και τους απλούς χρήστες της ιστοσελίδας μας, ότι διαρκώς καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διαφυλάσσουμε τα δεδομένα σας με τον βέλτιστο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Έτσι, η επεξεργασία των δεδομένων σας από τον Προμηθέα, γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • ενημέρωση για τις δράσεις μας: καταχωρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέες δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να αρνηθείτε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων, είτε μέσω της επιλογής «unsubscribe», είτε μέσω αποστολής μηνύματος στο email: [email protected]
 • άλλες επικοινωνίες: μπορεί να υπάρξουν φορές που να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
 • ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης: χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για την αξιολόγηση κινδύνων και για σκοπούς ασφάλειας, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης ταυτότητας χρηστών.
 • νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ειδικότερα, οι κατωτέρω ενέργειες συνδέονται με τους σκοπούς μας και την παρουσία μας στο διαδίκτυο:

 • προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες μας θα λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.
 • για να σας αποστέλλουμε νέα και πληροφορίες για τις δράσεις μας, ώστε να μπορείτε να αξιολογείτε το έργο μας και να σας δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ενεργό συμμετοχή στην διαφύλαξη των δικαιωμάτων στον χώρο της υγείας.
 • προκειμένου να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από σύμβαση με εσάς (συνηθέστερα δωρεάς) καθώς και να τηρούμε τις υποχρεώσεις που μας επιβάλει η νομοθεσία.
 • για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε δια δραστικές ενέργειες μέσω τις ιστοσελίδας μας.
 • για να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε και εν συνεχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 • για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες που διοργανώνουμε.
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας.
 • για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.
 • για να ικανοποιήσουμε τυχόν έννομα συμφέροντά μας.
 • κατ’ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις (π.χ. ασφάλεια και πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων), (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

 

10. Νομική Βάση

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και ο σκοπός είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί.

Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής: (i) η τήρηση υποχρεώσεων από σύμβαση μεταξύ μας, (ii) όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα, (iii) όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας και (iv) όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία κλπ).

 

11. Ασφάλεια

Ο Προμηθέας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

 

12. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να λύνουμε διαφορές με διάφορα μέρη και για ό,τι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της μη κερδοσκοπικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

 

13. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ο Προμηθέας έχει για εσάς αποθηκεύσει. Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα Πρόσβασης: Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων: Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων
 3. Δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας στοιχείων
 4. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
 5. Δικαίωμα στην φορητότητα: μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε επεξεργάσιμη μορφή
 6. Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας: μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 7. Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή: μπορείτε να καταθέσετε παράπονο εναντίον του Προμηθέα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Η εποπτεύουσα αρχή για τον Προμηθέα είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Δικαιούστε ακόμη να καταθέσετε το παράπονό σας στην εποπτεύουσα αρχή του τόπου κατοικίας ή εργασίας. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ως αντικείμενο επεξεργασίας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία αναγράφονται πιο πάνω.

 

14. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, δηλαδή το νομικό που καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι η αποκλειστικά ο Προμηθέας.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Προμηθέα, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

15. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), δηλαδή ως το πρόσωπο που διευκολύνει τη συμμόρφωση του Προμηθέα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων), ορίζεται ο Βαγγέλης Μάλλιος, Διδάκτωρ Νομικής-Δικηγόρος.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον Προμηθέα, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

16. Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι το σωματείο και οι δράσεις μας αλλάζουν διαρκώς, μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική Απορρήτου για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

 

17. Αποδοχή των Όρων

Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πολιτικής απορρήτου.

 

18. Τελικές διατάξεις

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για εσάς. Θα κάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων . Παρακαλούμε να μην ξεχνάτε ότι είστε ο ιδιοκτήτες των δεδομένων. Όσο λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο περισσότερο έλεγχο έχετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα και δεν επιθυμείτε η συμπεριφορά στην διάρκεια περιήγησης να αξιολογείται από ανεξάρτητους τρίτους από εμάς και συνεργάτες , πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή .