Έκκληση προς τους Υπουργούς Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Γενικούς διευθυντές των εταιρειών: Abbvie, BMS, Gilead, Janssen and Merck/MSD, που αφορά στην παγκόσμια πρόσβαση στην θεραπεία της Ηπατίτιδας C στην Ευρώπη και  πέραν αυτής.