Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και τον πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, με θέμα την πρόσβαση των ασθενών, σε νέες θεραπείες για την ιογενή ηπατίτιδα C.