Επιστολή προς τον διευθυντή Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, με θέμα την κοστολόγηση και κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των διαγνωστικών εξετάσεων μοριακής βιολογίας (HBV – DNA και HCV – RNA).