Σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συζητήθηκε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας τοποθετηθήκαμε για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ).