Συνυπογράψαμε την διακήρυξη που εξέδωσε το «European Initiative on Hepatitis C and Drug Use» για την πρόσβαση στην πρόληψη, τις εξετάσεις και την θεραπεία των ατόμων με ηπατίτιδα C,  που κάνουν χρήση ναρκωτικών.