Απευθυνθήκαμε στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, για την αποσαφήνιση ισχύοντος νόμου, σχετικά με την ασάφεια που επικρατεί για τη δυνατότητα εργασίας σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος φορέων Ηπατίτιδας Β ή/και C και για τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού υγείας.