Επιστολή προς τον διοικητή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Υγείας, με θέμα την Κοστολόγηση και κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία των διαγνωστικών εξετάσεων μοριακής βιολογίας (HBV-DNA και HCV-RNA), την πρόσβαση στην θεραπεία, για τους άπορους και ανασφάλιστους και την ανάγκη δημιουργίας εθνικού σχεδίου υγείας με στόχο την πρόληψη, αντιμετώπιση και καταπολέμηση των ιογενών ηπατιτίδων B και C.