ΣΑΗΕ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” -Ο Μοναδικός Φορέας στην Ελλάδα που έχει στη διάθεσή του το Εργαλείο Probe XL για Εξετάσεις Ελαστογραφίας Ήπατος σε Παχύσαρκους Ασθενείς

Με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Λάτση, ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” διαθέτει πλέον το εργαλείο probe XL, το οποίο θα αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των επιτυχημένων εξετάσεων ελαστογραφίας ήπατος σε όλους, ανεξάρτητα από το σωματικό τους βάρος.    Η παχυσαρκία στην Ελλάδα πλήττει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του πληθυσμού με τη λιπώδη διήθηση…