Υπεύθυνη Επικοινωνίας,
Σύμβουλος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων MBA

Υπεύθυνη Γραφείου,
Κοινωνιολόγος με MSc Εξαρτησιολογίας

Ζώης Ζούτσος

Γραμματειακή υποστήριξη, Αρχιτέκτονας, Κοινωνιολόγος

Πασχάλης Βαβελίδης

Συντονιστής προγραμμάτων,
Ψυχοθεραπευτής

Γιάννης Πεταλίδης

Υπεύθυνος ανεύρεσης πόρων, MSc in Business and Economics