ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι θεραπευτικές επιλογές έχω στην πάθηση μου;

Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις θεραπευτικές επιλογές σε δύο κατηγορίες:
Α) τις τοπικές θεραπείες και
Β) τις συστηματικές θεραπείες

Κάθε θεραπεία έχει την ένδειξη της. Στις τοπικές θεραπείες περιλαμβάνονται: η χειρουργική επέμβαση, ο χημειοεμβολισμός και διάφοροι τρόποι «καυτηριασμού» της νόσου. Στις συστηματικές θεραπείες έχουμε διάφορες κατηγορίες φαρμάκων.

Κυρίως πρόκειται για αντιαγγειογενετικούς παράγοντες και πρόσφατα για την ανοσοθεραπεία.

Είναι απαραίτητη η διενέργεια της βιοψίας για την τεκμηρίωση της νόσου μου;
Όχι πάντα. Βέβαια η βιοψία είναι πάντα μία σημαντική πληροφορία για τη  νόσο, όμως στα ηπατώματα λόγω των συχνών  διαταραχών της πήξης και κάποιες φορές λόγω της θέσης της νόσου είναι δύσκολη η διενέργεια της βιοψίας.  
 
Σήμερα είναι αποδεκτό ότι όταν η τιμή της AFP (ενός δείκτη παρακολούθησης της ενεργότητας της νόσου) είναι υψηλή και ταυτόχρονα οι απεικονιστικές πληροφορίες από το υπερηχογράφημα, την αξονική και την μαγνητική τομογραφία είναι συμβατά με τη διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου, η βιοψία δεν είναι απαραίτητη. 
Πότε συζητάμε για χειρουργική αντιμετώπιση; Χρειάζεται εξειδικευμένος χειρουργός;
Η χειρουργική θεραπεία είναι μία τοπική θεραπεία. Επομένως, συστήνεται μόνο όταν η νόσος περιορίζεται μέσα στο ήπαρ, δηλαδή δεν υπάρχουν εξωηπατικές μεταστάσεις. Υπάρχουν όμως και άλλες βασικές προϋποθέσεις: όπως η εκτομή του όγκου να αφήνει λειτουργικά το υπόλοιπο ήπαρ σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί ο ασθενής να ζήσει χωρίς τον κίνδυνο της ηπατικής ανεπάρκειας. Ακόμα την απόφαση της χειρουργικής επέμβασης την καθορίζει η θέση του όγκου μέσα στο ήπαρ.  
 
Από όλα αυτά συμπεραίνεται ότι η χειρουργική του ήπατος είναι κάτι 
ιδιαίτερο και χρειάζεται εξειδικευμένο χειρουργό. 
Ποια είναι η πρόγνωση της νόσου;
Απόλυτα η πρόγνωση εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Σαφώς η ύπαρξη μεταστάσεων δυσχεραίνει την πρόγνωση. Όμως σήμερα υπάρχει σημαντική πρόοδος σε όλες τις θεραπευτικές επιλογές: σημαντική πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές του ήπατος, σημαντική πρόοδος στις διάφορες άλλες τοπικές θεραπείες που εφαρμόζονται κυρίως από επεμβατικούς ακτινολόγους (χημειοεμβολισμός, καυτηριασμοί…), σημαντική πρόοδος στη φαρμακευτική θεραπεία. 
 
Τα αρχικά στάδια της νόσου είναι δυνητικά ιάσιμα, αλλά ακόμη και σε πιο προχωρημένη νόσο, ο στόχος σήμερα είναι να μετατραπεί και ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος σε χρόνια νόσο. 
Ποιος γιατρός πρέπει να με παρακολουθεί;
Το καλύτερο είναι να υπάρχει μία θεραπευτική ομάδα στην οποία βασικό ρόλο θα έχει ο ηπατολόγος αλλά και ο παθολόγος – ογκολόγος. Σε κάποιες φάσεις της νόσου θα χρειαστούν επίσης ειδικός χειρουργός ήπατος και επεμβατικός ακτινολόγος. 
Ποια είναι τα συμπτώματα του ηπατοκυτταρικού καρκίνου;

Πολλές φορές δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα και ο όγκος ανευρίσκεται στα πλαίσια κάποιας απεικόνισης όπως είναι το υπερηχογράφημα άνω κοιλίας. Σε προχωρημένες καταστάσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως κόπωση, βάρος σε δεξιό άνω πλάγιο της κοιλίας, απώλεια βάρους, κιτρίνισμα του δέρματος (ίκτερος).

Τι σημαίνει στάδιο του όγκου;
Η σταδιοποίηση είναι ένας τρόπος που χρησιμοποιούν οι ιατροί για να περιγράψουν που εντοπίζεται ο όγκος, εάν και που επεκτείνεται και εάν επηρεάζει άλλα μέρη του σώματος. Επιπλέον, οι ιατροί λαμβάνουν υπόψη πόσο καλά δουλεύει το ήπαρ για να καθορίσουν το στάδιο του όγκου. Υπάρχουν τέσσερα στάδια για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο: (α) πολύ πρώιμο, (β) πρώιμο, (γ) ενδιάμεσο και (δ) προχωρημένο στάδιο.
Χρειάζεται να ξεκινήσω άμεσα θεραπεία για τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο;
Το καλύτερο είναι να ξεκινήσεις θεραπεία το ταχύτερο δυνατό. Όσο γρηγορότερα ξεκινήσεις τόσες περισσότερες θεραπευτικές επιλογές έχεις ακόμα και για ριζικές θεραπείες και τόσο περιορίζεται ο κίνδυνος επέκτασης του όγκου.
Ποια θεραπεία είναι καλύτερη για μένα;
Η καλύτερη θεραπεία για σένα εξαρτάται από τις διαστάσεις και την εντόπιση του όγκου, τη λειτουργεία του ήπατος και τη γενική σου κατάσταση.
Ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές;
Χειρουργείο: Η χειρουργική επέμβαση θα αφαιρέσει τον όγκο και ένα μέρος ήπατος που τον περιβάλλει. Αποτελεί επιλογή για ασθενείς με όγκους πρώιμου σταδίου που έχουν φυσιολογική ηπατική λειτουργία.

Μεταμόσχευση ήπατος: Για άτομα στα οποία ο όγκος είναι συγκεκριμένων διαστάσεων και δεν έχει επεκταθεί εκτός του ήπατος.

Καταστροφή των καρκινικών κυττάρων μέσω θερμότητας ή ψύχους: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργείο.

Εφαρμογή χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας απευθείας στα καρκινικά κύτταρα: Μέσω ενός καθετήρα που φτάνει στον όγκο μέσω των αγγείων, μπορούν να χορηγηθούν τοπικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα ή μικρά σφαιρίδια που εκπέμπουν ακτινοβολία.

Στοχευμένη θεραπεία με φάρμακα: Ορισμένα φάρμακα στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων ευάλωτων σημείων των καρκινικών κυττάρων και τα οποία μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου σε ασθενείς που βρίσκονται σε πιο προχωρημένα στάδια.

Ανοσοθεραπεία: Φάρμακα που χρησιμοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα.

Κλινικές δοκιμές: Μέσω των κλινικών δοκιμών μπορεί να λάβεις νεότερες θεραπευτικές επιλογές. Ρώτησε τον ιατρό σου εάν μπορείς να επιλεγείς να λάβεις μέρος σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πως θα καταλαβαίνω ότι η θεραπεία που λαμβάνω έχει αποτέλεσμα;
Θα πραγματοποιούνται συχνά απεικονιστικές εξετάσεις με αξονική ή μαγνητική τομογραφία όπου η αποτελεσματικότητα της θεραπείας θα εκτιμάται μέσω των διαστάσεων και της επέκτασης του όγκου εντός και εκτός του ήπατος.

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Εταιρία Μελέτης του Ήπατος .

Ευχαριστούμε θερμά την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και τον κ. Ιωάννη Ξανθάκη, Ογκολόγο  Παθολόγο.   
Δείτε επίσης