ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  • Η κίρρωση ανεξάρτητα αιτίου συνιστά το βασικότερο παράγοντα κινδύνου. Το 85% των ΗΚΚ προκύπτει από την κίρρωση του ήπατος
  • Μακροχρόνιες λοιμώξεις από ηπατίτιδες Β & C οδηγούν συχνά σε κίρρωση, η οποία με τη σειρά της ενδέχεται να επιφέρει τον καρκίνο. Ωστόσο, από τον ιό της ηπατίτιδας Β μερικές φορές μπορεί να προκληθεί καρκίνος χωρίς να μεσολαβήσει το στάδιο της κίρρωσης.
  • Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
  • Παχυσαρκία και διαβήτης. Οι δύο αυτές μεταβλητές, συχνά οδηγούν σε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, καθώς και στη χειρότερη μορφή της νόσου, τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. Η τελευταία σπανιότερα δύναται να οδηγήσει σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο.
  • Κληρονομικές ασθένειες, όπως νόσος Wilson.
  • Αυτοάνοσα ηπατικά νοσήματα, όπως η Αυτοάνοση Ηπατίτιδα και η Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα (PBC).
  • Έκθεση σε άλλους τοξικούς παράγοντες, όπως στεροειδή και αναβολικά.