ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ο τρόπος με τον οποίο θα προσεγγίσουμε έναν ασθενή με ηπατοκυτταρικό καρκίνο, εξαρτάται από τα εξής:

  • Τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς, την ηλικία και τυχόν συνυπάρχοντα νοσήματα
  • Τη λειτουργικότητα του ήπατος
  • Το μέγεθος των όγκων, τον αριθμό τους και την εντόπισή τους εντός του ήπατος
  • Πιθανές μεταστάσεις (διασπορά των καρκινικών κυττάρων σε άλλα όργανα)

Τονίζεται ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης επιτυγχάνεται με την πρόληψη δηλαδή την αντιμετώπιση των υποκείμενων ηπατικών νοσημάτων, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου και η τακτική παρακολούθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού σας (ηπατολόγου ή ογκολόγου), ώστε η διάγνωση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου να γίνει σε αρχικά στάδια όπου οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές.

Εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τότε μπορούμε να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα:

Μεταμόσχευση εάν ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί

Για μερικούς ασθενείς η μεταμόσχευση (αντικατάσταση) συκωτιού μπορεί να είναι η μόνη επιλογή. Ωστόσο, μόνο το 5% των ασθενών πληρούν τα κριτήρια μεταμόσχευσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν 5ετή επιβίωση μεγαλύτερη από 75% με χαμηλά ποσοστά υποτροπής του όγκου (15% στα 5 χρόνια).

Χειρουργείο

εάν ο καρκίνος έχει βρεθεί σε αρχικό στάδιο και το υπόλοιπο του ήπατος είναι σε καλή κατάσταση, οι γιατροί μπορούν να εκτελέσουν χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσουν τον όγκο από το συκώτι (μερική ηπατεκτομή).

Θερμοκαυτηριασμός με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή τη χρήση μικροκυμάτων

Ο καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιεί έναν ειδικό ανιχνευτή για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα με θερμότητα. Εναλλακτικοί τρόποι είναι ο θερμοκαυτηριασμός με τη χρήση μικροκυμάτων, η τοπική έγχυση αλκοόλης ή η εφαρμογή τοπικά χαμηλής θερμοκρασίας.

Άλλες επιλογές θεραπείας, εάν δεν είναι δυνατή η χειρουργική επέμβαση ή η μεταμόσχευση περιλαμβάνουν:

  • Χημειοεμβολισμός. Πρόκειται για διαδικασία στην οποία εμποδίζεται η παροχή αίματος στον όγκο, αφού χορηγηθούν τοπικά αντικαρκινικά φάρμακα σε αιμοφόρα αγγεία κοντά στον όγκο (χημειοεμβολισμός).
  • Τοπική ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί τοπικά ακτινοβολία μέσω ειδικών σφαιριδίων για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
  • Από του στόματος φάρμακα τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις του ηπατοκυτταρικού καρκίνου.
  • Ενδοφλέβια φάρμακα, όπως η ανοσοθεραπεία, η οποία είναι διαθέσιμη για χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις ηπατοκυτταρικού καρκίνου και πάντα με την απαραίτητη συμμετοχή του ογκολόγου στη φροντίδα
  • Οι κλινικές δοκιμές μπορεί να είναι επιλογή για κάποιους ασθενείς.
  • Μιλήστε με τον γιατρό σας για τυχόν άλλες επιλογές.

Προοπτικές

Η μεταμόσχευση ήπατος θα θεραπεύσει αποτελεσματικά τον καρκίνο του ήπατος, αλλά είναι μια επιλογή μόνο για ένα μικρό ποσοστό ασθενών. Οι χειρουργικές εκτομές έχουν ένδειξη σε λιγότερο από των 1/3 των ασθενών.
Ωστόσο, δοκιμάζονται από τους επιστήμονες πολλά υποσχόμενα νέα φάρμακα και θεραπείες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παράταση της ζωής ανθρώπων με καρκίνο του ήπατος.