Χάρτης ΑΞίζω Νέος

Δράση Ηπατολογικού Ελέγχου με τη Μέθοδο Ελαστογραφίας Ήπατος σε όλη την Ελλάδα.

Το πανελλαδικό πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας ήπατος με τίτλο «Αξίζω να Γνωρίζω» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με ηπατολογικά κέντρα και ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίστηκε στην ανάγκη των ανθρώπων που ζουν με νόσους του ήπατος για ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι η εξέταση ελαστογραφίας ήπατος δεν καλύπτεται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ότι το μηχάνημα διεξαγωγής ελαστογραφίας του ήπατος (fibroscan), διατίθεται σε ελάχιστες ηπατολογικές κλινικές της χώρας. Επίσης, η συγκεκριμένη εξέταση αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης στη θεραπεία για αρκετά ηπατικά νοσήματα.

0
+
εξετάσεις
0
πόλεις
0
χρόνια

Από την έναρξη της δράσης μέχρι και σήμερα το πιστοποιημένο προσωπικό του ΣΑΗΕ «Προμηθέα» έχει επισκεφθεί ηπατολογικές κλινικές στην Αττική, στη Ρόδο, στην Πάτρα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Βέροια και στην Αλεξανδρούπολη με δυνατότητα είτε επανάληψης των επισκέψεων αυτών είτε εκ νέου επισκέψεων και σε άλλες πόλεις.

Σχετικά Άρθρα